Impressum

Dane zgodnie z § 5 niemieckiej ustawy usługach telekomunikacyjnych:

SevenGames Network GmbH
Rungestr. 22 – 24
10179 Berlin

Osoba uprawniona do reprezentacji:
Timm Geyer
Oliver Strutynski

Kontakt:
E-mail: redakcja@browsergames.pl

Wpis do rejestru:
Wpis do rejestru handlowego.
Sąd prowadzący rejestr: Sąd rejonowy w Charlottenburg
Numer rejestrowy: HRB 159604 B

Numer podatkowy:
046/107/08647

Numer indentyfikacji podatkowej:
Numer indentyfikacji podatkowej zgodnie z § 27 a niemieckiej ustawy o podatku dochodowym:
DE275851204

Organ nadzorczy:
Sąd rejonowy w Charlottenburg

Odpowiedzialność za treść zgodnie z §55 ustęp 2 niemieckiej ustawy o radiofonii:
Timm Geyer
SevenGames Network GmbH
Rungestr. 22 – 24
10179 Berlin

E-mail:

Copyright © SevenGames Network GmbH, Berlin. Klauzla odpowiedzialności: Mimo starannej kontroli merytorycznej treści publikowanych na naszej stronie nie ponosimy odpowiedzialności za treści znajdujących się na stronach, do których prowadzą zewnetrzne odnośniki. Za treść stron do których prowadzą odnośniki odpowiedzialność ponosi w całości ich właściciel.