Ochrona danych

Informacje na temat zbierania, przetwarzania i wykorzystywania danych

Dla spółki For SevenGames Network GmbH, Rungestr. 22 – 24, 10179 Berlin (w skrócie dalej „SG”), zaufanie klientów do prawidłowej obsługi ich danych jest nieodzownym warunkiem powodzenia usług oferowanych przez SG. Dane użytkownika są zbierane, przetwarzane (również przechowywane, zmieniane, przekazywane, blokowane i usuwane), a także wykorzystywane wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

1. Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

a) Co to są dane osobowe?

Dane osobowe to informacje dotyczące tożsamości osób fizycznych, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu i faksu, data urodzenia, czy adres e-mail.

b) Czy podczas korzystania z serwisu online dane osobowe są zbierane, przetwarzane i wykorzystywane?

Zasadniczo z serwisu można korzystać bez przechowywania danych osobowych. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane, przetwarzane i wykorzystywane, SG informuje o tym użytkowników w miarę potrzeb lub kiedy prosi o podanie danych osobowych – na przykład w razie udziału w konkursie albo rejestracji na potrzeby określonej usługi. W każdej takiej sytuacji dane osobowe użytkownika są zbierane, przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie dla określonego celu i zgodnie z zasadą minimalizacji zakresu danych.

Poniżej przedstawiamy kilka przykładów sytuacji, w których zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe:

• Konkursy

Jeżeli uczestnik postanowi wziąć udział w konkursie, poprosimy o podanie imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu e-mail, numeru telefonu lub adresu do korespondencji, przede wszystkim w celu powiadomienia go w razie wygranej, ale też żeby upewnić się, że każdy uczestnik bierze udział w konkursie tylko raz.

• Subskrypcja ofert / informacji (np. w formie biuletynu)

W ramach serwisu online oferujemy możliwość otrzymywania od nas informacji o interesujących ofertach i wiadomości (e-mailem, przez telefon lub w wiadomościach SMS/MMS). Jeżeli np. imię i nazwisko użytkownika zostanie dodane do listy wysyłkowej jednego z naszych biuletynów, będzie on regularnie otrzymywać zamówiony biuletyn na swój adres e-mail. Po zarejestrowaniu się dla potrzeb biuletynu można też skorzystać z okazji, by podać więcej danych na swój temat, np. żeby dostawać niespodzianki urodzinowe. Następnie informacje uzyskane od użytkownika będziemy przetwarzać i wykorzystywać do tego właśnie celu.

Wszystkie otrzymane od użytkownika dane osobowe będą zbierane, przetwarzane i wykorzystywane przez SG w sposób odpowiedzialny. SG nie przekaże danych osobowych osobom trzecim, w szczególności innym przedsiębiorstwom ani organizacjom, chyba że użytkownik jednoznacznie wyrazi na to zgodę lub SG będzie musiała z mocy prawa przekazać te dane, np. na podstawie nakazu sądowego lub polecenia władz publicznych. W razie zawarcia przez SG umów z osobami trzecimi, zlecając im przetwarzanie danych zgodnie z paragrafem 11 niemieckiej ustawy federalnej o ochronie danych (BDSG) w zakresie zbierania, przetwarzania i wykorzystania danych, to również będzie prowadzone ściśle w zgodzie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

2. Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych dotyczących korzystania

a) Co to są dane dotyczące korzystania?

Dane dotyczące korzystania („usage data”) mogą być zbierane za każdym razem, kiedy użytkownik przegląda witrynę internetową.

b) W jaki sposób zbierane są, przetwarzane i wykorzystywane dane dotyczące korzystania podczas korzystania z serwisu?

Po wejściu przez użytkownika do serwisu, SG przez krótki czas przechowuje dane dotyczące korzystania przez niego z witryny – przez 4 (cztery) dni robocze. Przechowywane dane dotyczące korzystania to: nazwa domeny lub adres IP komputera wysyłającego zapytanie, plik zapytania klienta (nazwa pliku i URL), kod odpowiedzi http, witryna internetowa, z której przybywa użytkownik odwiedzający serwis oraz data i czas trwania wizyty. Dane te są przechowywane w celu ustalenia zakłóceń lub przypadków nadużycia naszego serwisu online oraz naszych systemów i usług telekomunikacyjnych w takim zakresie w jakim jest to konieczne żeby nawiązać połączenie telekomunikacyjne lub wystawić fakturę za daną usługę. Dane dotyczące korzystania nie są analizowane, aby stworzyć osobisty profil użytkownika, chyba że użytkownik jednoznacznie wyraził na to zgodę. W przypadku zakłóceń lub nadużyć zastrzegamy sobie prawo do zgłoszenia takich sytuacji organom ścigania. Zbierane w ten sposób dane dotyczące korzystania nie są dalej wykorzystywane ani przekazywane osobom trzecim.

Jeżeli w celu dopełnienia istniejącego obowiązku prawnego, ustawowego lub umownego wymagane są pewne okresy przechowywania danych (również u osób trzecich), będziemy blokować dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszystkie otrzymane od użytkownika dane osobowe będą zbierane, przetwarzane i wykorzystywane przez SG wyłącznie w sposób odpowiedzialny. SG nie przekaże danych osobowych osobom trzecim, w szczególności innym przedsiębiorstwom ani organizacjom, chyba że użytkownik jednoznacznie wyrazi na to zgodę lub SG będzie musiała z mocy prawa przekazać te dane, np. na podstawie nakazu sądowego lub polecenia władz publicznych. W razie zawarcia przez SG z osobami trzecimi umów o przetwarzanie danych zgodnie z paragrafem 11 niemieckiej ustawy federalnej o ochronie danych (BDSG) w zakresie zbierania, przetwarzania i wykorzystania danych, to również będzie prowadzone ściśle w zgodzie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

3. Korekta danych i cofnięcie zgody

Jeżeli użytkownik przestanie być zainteresowany otrzymywaniem pewnych informacji i ofert lub nie zechce już otrzymywać informacji lub ofert w inny sposób, powinien przesłać wiadomość e-mail na następujący adres: datenschutz@p7s1games.net. SG niezwłocznie zastosuje się do życzenia użytkownika. W takiej sytuacji wszystkie dane użytkownika przechowywane w tym zakresie zostaną niezwłocznie usunięte, jeżeli będzie to możliwe ze względu na cel umowy i o ile ich usunięcie będzie dozwolone na mocy obowiązujących przepisów prawa. Należy zaznaczyć, że z powodów technicznych i organizacyjnych wykorzystanie danych w okresie trwającej kampanii może przekroczyć moment cofnięcia zgody.

4. Korzystanie z plików cookie

Należy zaznaczyć, że w serwisie wykorzystujemy pliki cookie. Wyrażenie przez odwiedzającego witrynę lub jej użytkownika zgody na stosowanie plików cookie nie jest warunkiem niezbędnym do korzystania z serwisu. Niemniej jednak w razie zablokowania tych plików niektóre funkcje mogą być niedostępne.

a) Co to są pliki cookie?

Plik cookie to mały plik tekstowy wysyłany przez serwery danego serwisu, kiedy jest on odwiedzany. Plik ten jest przechowywane na dysku twardym komputera danego użytkownika. W razie następnych odwiedzin w serwisie przeglądarka użytkownika wysyła wcześniej zapisany plik cookie z powrotem do serwera. Serwer może wówczas przeanalizować otrzymane w ten sposób informacje na różne sposoby. Zasadniczo, istnieją dwa rodzaje plików cookie. Z jednej strony, są pliki dotyczącej jednej sesji, które przechowuje się tylko przez czas trwania danej sesji użytkownika. Oznacza to, że pliki te są usuwane automatycznie po wyjściu przez użytkownika z danego serwisu. Z drugiej strony, istnieją pliki cookie tymczasowe / stałe, które są przechowywane na nośnikach danych użytkownika przez dłuższy czas lub bezterminowo.

b) W jaki sposób SG wykorzystuje pliki cookie?

SG stosuje w swoim serwisie zarówno pliki cookie na jedną sesję, jak i pliki tymczasowe / stałe. Kiedy użytkownik odwiedza serwis, pliki cookie są przesyłane do jego przeglądarki i przechowywane na dysku twardym użytkownika. Pliki te powodują, że nasz serwis online jest bardziej przyjazny dla klientów, sprawniej działa i jest bezpieczniejszy. Pliki cookie nie zawierają informacji ani danych osobowych dotyczących użytkownika, więc nie jesteśmy w stanie ustalić tożsamości poszczególnych osób na podstawie danych otrzymanych poprzez te pliki. Uzyskane w ten sposób informacje są stosowane wyłącznie w celu generowania zestawień statystycznych na temat korzystania z naszego serwisu online. Możemy dzięki nim jak najlepiej dostosować nasz serwis online do wymogów użytkownika. Pliki cookie dotyczące jednej sesji są usuwane automatycznie z dysku twardego klienta po zakończeniu sesji przeglądarki. SG stosuje też pliki cookie, które pozostają na stałe na dysku twardym użytkownika. Pliki te są konieczne do rozpoznania użytkownika przy następnej wizycie w witrynie i do ustalenia, jakich ustawień i danych wymaga ten klient. Pliki te pozostają na dysku twardym i są automatycznie usuwane, kiedy upłynie ich ustalony z góry okres ważności.

c) Jakie dane znajdują się w tych plikach cookie?

Pliki cookie są stosowane do przechowywania informacji o określonych zachowaniach użytkowników, odwiedzanych stronach w serwisie SG itp. Nie przechowują jednak żadnych danych osobowych. Tak więc przechowywane pliki cookie nie pozwalają na przypisanie zachowań użytkownika do konkretnej, możliwej do ustalenia osoby. W zakresie, w jakim pliki cookie są stosowane, przypisane są do nich zaszyfrowane numery. Pliki te nie zawierają jednak imienia ani nazwiska, adresu IP, ani żadnych innych danych osobowych i nie da się za ich pomocą przypisać jakichkolwiek danych osobowych do numerów identyfikacyjnych cookie. Dane przekazywane SG są tak ogólne, że otrzymujemy jedynie informacje o tym, które strony były odwiedzane lub które konkretnie strony klikano w witrynie. Informacje są przekazywane i przechowywane wyłącznie pod pseudonimami, których nie można przypisać do imienia i nazwiska użytkownika. Przechowywane dane służą jedynie do naszych wewnętrznych przeglądów efektywności treści w witrynie SG, a nie do analizowania osobistych zwyczajów możliwych do zidentyfikowania użytkowników.

d) Czy stosowane są też pliki cookie innych firm lub obrazy web beacon i reklamy online zależne od użytkownika?

Reklama w niniejszym serwisie online jest zoptymalizowana i prognozuje zainteresowania użytkownika przez anonimowe zbieranie i przetwarzanie zachowań w sieci. W tym celu korzystamy z innych firm, aby umieścić na komputerze użytkownika pliki cookie zbierające dane o użytkowaniu. Są to dane, które mogą być zbierane np. kiedy użytkownik korzysta z poszczególnych stron w tym serwisie albo klika reklamy. Dzięki temu jesteśmy w stanie przeanalizować korzystanie z reklam online, które mogą być dla danego użytkownika interesujące i odpowiadają jego preferencjom („reklamy online zależne od sposobu korzystania”). Nigdy nie przechowujemy żadnych danych osobowych (takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail) w tym kontekście. Wszelkie adresy IP, które możemy zbierać, są anonimowe, więc nie można ich przypisać do konkretnych osób.

Użytkownik, który nie chce otrzymywać żadnych reklam online zależnych od sposobu korzystania, może zablokować umieszczanie lub przechowywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki. Może też sprzeciwić się wykorzystaniu plików cookie przez inne pracujące dla nas firmy pod następującymi adresami:

Nugg.ad AG: http://ad-choices.nuggad.net/

AdAudience GmbH/AudienceScience: http://www.adaudience.de/index.php?id=23

AudienceScience: http://www.audiencescience.com/privacy/

Criteo GmbH: http://www.criteo.com/en/privacy-policy/

Nasz serwis online korzysta z Google AdSense, usługi internetowej oferowanej przez Google Inc., USA („Google”), która zamieszcza w naszym serwisie reklamy innych firm („reklamy”). Chcielibyśmy poinformować w związku z tym, że poprzez te reklamy firma Google może umieszczać i odczytywać pliki cookie w przeglądarkach użytkowników i może stosować tzw. „web beacons” (małe, niewidoczne pliki graficzne) służące do zbierania informacji. Informacje generowane przez pliki cookie i web beacon są przekazywane na serwer Google w USA i tam są przetwarzane.

Stosowanie pliku cookie „DoubleClick DART” umożliwia firmie Google korzystanie z informacji na temat wizyt użytkowników w naszym serwisie i na innych stronach internetowych, więc niektóre reklamy podlegają ograniczeniu częstotliwości wyświetlania („frequencycapping”). W ten sposób zapewniana jest częstość wyświetlania reklam zgodnie ze znormalizowanymi kryteriami. Można wyłączyć korzystanie z pliku „DoubleClick DART” w witrynie Google przez kliknięcie zasad reklamy („Advertising”) w sekcji zasad („Policies&Principles”), a następnie postępowanie zgodnie z poleceniami dotyczącymi wyłączenia funkcji.

Więcej informacji na temat reklam online zależnych od sposobu korzystania można też znaleźć w portalu konsumentów meine-cookies.org pod adresem www.meine-cookies.org. Na stronie meine-cookies.org można też włączyć lub wyłączyć zbieranie danych dotyczących korzystania i sprawdzić stan aktywacji u różnych usługodawców za pomocą następującego linku: www.meine-cookies.org/cookies_verwalten/praeferenzmanager-beta.html.

Umożliwiamy też innym podmiotom umieszczanie plików cookie, aby tworzyć anonimowe zestawienia statystyczne dotyczące korzystania z serwisu i używać tych danych na potrzeby badań rynkowych. Danych tych nie można przypisać do konkretnej osoby.

Można też zablokować umieszczanie plików cookie innych firm przez odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki.

W naszym serwisie korzystamy też z następujących narzędzi do śledzenia:

IVW/AGOF

Ta usługa online stosuje metodę SZM (Skalowalna Centralna Metoda Pomiaru – Skalierbaren Zentralen Messverfahren - SZM) firmy INFOnline (https://www.infonline.de) w celu określenia parametrów statystycznych korzystania z serwisu. Zbierane tu są anonimowe wyniki pomiarów. W celu rozpoznania systemów komputerowych, miernik SZM stosuje plik cookie z identyfikatorem „ivwbox.de” lub podpis utworzony z różnych informacji z komputera użytkownika, który jest przekazywany automatycznie. W tej metodzie nie przechowuje się adresów IP i przetwarza się je wyłącznie w formie pozbawionej właściwości identyfikacyjnych. Pomiar ratingowy został opracowany zgodnie z zasadami ochrony danych. Celem pomiaru jest ustalenie metodami statystycznymi intensywności korzystania i liczby użytkowników witryny. W żadnym momencie nie są tu identyfikowani poszczególni użytkownicy. Tożsamość użytkowników jest cały czas chroniona. Użytkownik nie otrzymuje żadnych reklam z tego systemu. W przypadku serwisów internetowych należących do niemieckiego Stowarzyszenia Informacyjnego na Rzecz Określenia Wykorzystania Mediów Reklamowych (Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V. (IVW) – www.ivw.eu) lub uczestniczących w badaniu „Internet Facts” stowarzyszenia Workgroup Online Research (Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung e.V. (AGOF) – www.agof.de), dane statystyczne na temat korzystania z nich są publikowane co miesiąc przez AGOF i stowarzyszenie Workgroup Media Analysis (Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. ag.ma - www.agma-mmc.de) oraz przez IVW i można je znaleźć w witrynach http://www.agof.dehttp://www.agma-mmc.de and http://www.ivw.eu. Oprócz danych na temat pomiarów korzystania z publikacji, IVW regularnie przegląda procedury SZM, dbając o korzystanie z nich w sposób zgodny z zasadami ochrony danych. Więcej informacji na temat procedury SZM można znaleźć w witrynie INFOnline GmbH (https://www.infonline.de), która obsługuje procedurę SZM, na stronie poświęconej ochronie danych AGOF (http://www.agof.de/datenschutz) i na stronie poświęconej ochronie danych IVW (www.ivw.eu). Z przetwarzania danych w ramach SZM można zrezygnować, korzystając z poniższego łącza: http://optout.ivwbox.de.

Google Analytics

Oferta ta wykorzystuje serwis Google Analytics, internetowe usługi firmy Google Inc., USA („Google”). Google Analytics stosuje pliki cookie, które umożliwiają analizę korzystania z naszego serwisu online. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z naszego serwisu (w tym adresu IP użytkownika) są przekazywane do serwera Google w Europie lub w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego w celu pozbawienia ich cech identyfikujących, tak aby nie można było na ich podstawie ustalić powiązania z konkretną osobą. Dopiero po pozbawieniu adresów IP cech identyfikujących, taki skrócony adres jest przekazywany do serwera znajdującego się w USA. Tylko w wyjątkowych wypadkach pełen adres IP jest przekazywany na serwer w USA i dopiero tam skracany. Poprosiliśmy firmę Google o wykorzystanie informacji generowanych przez pliki cookie do przeanalizowania sposobów korzystania z naszego serwisu przez użytkowników, sformułowanie raportów na temat korzystania z serwisu, a także w celu zapewnienia dodatkowych usług związanych z korzystaniem z serwisu oraz ogólnie z internetu. (Skrócony) adres IP nie jest powiązany z żadnymi innymi danymi firmy Google. Oprócz wspomnianych wyżej ustawień przeglądarki, można zablokować przetwarzanie danych użytkownika przez firmę Google przez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod następującym adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

e) Co to jest „Onsite-Targeting”?

Witryna SG stosuje tego rodzaju pliki cookie (dla poszczególnych sesji i tymczasowe), aby zoptymalizować ofertę reklamową. Niemniej jednak tutaj też niemożliwe jest przypisanie określonych cech do konkretnych osób. Zbierane są wyłącznie dane pozwalające zoptymalizować witrynę. Dzięki tym danym można zapewnić oferty reklamowe / specjalne dostosowane do danego użytkownika. W ten sposób serwis staje się jeszcze atrakcyjniejszy dla klienta, może być lepiej wykorzystywany i bardziej przyjazny dla klienta. Jest to jedyny sposób, żeby zaoferować reklamy / usługi dostosowane do zainteresowań poszczególnych klientów. Klient otrzymuje w związku z tym reklamy, które go faktycznie interesują, a nie szeroki zakres ogłoszeń wszelkiego rodzaju. Oczywiście, klient może jednak w każdej chwili cofnąć zgodę na przesyłanie mu reklam.

f) Co to jest „Re-Targeting”?

Technika „Re-Targeting” działa podobnie do „Onsite-Targeting”. Główna różnica polega na tym, że w „Re-Targeting” zaangażowane są inne firmy. Serwis SG również stosuje oprogramowanie „Re-Targeting”. Ta technika umożliwia wyświetlanie użytkownikowi reklam również w witrynach partnerów SG. W ten sposób użytkownik może otrzymywać reklamy oparte na jego zainteresowaniach, które wykraczają nawet poza zakres usług oferowanych przez SG. W tym celu stosowane są odpowiednie pliki cookie (dla pojedynczej sesji i tymczasowe) umożliwiające analizę dotychczasowego korzystania i zachowań. W tym przypadku również nie przechowuje się ani nie przekazuje danych osobowych. Partner SG nie otrzymuje danych osobowych użytkownika. Reklama jest po prostu pokazywana również na stronach internetowych partnera bez powiązania danych (plików cookie zawierających informacje o zachowaniach i korzystaniu z serwisu) z danymi osobowymi konkretnej osoby. Osoba trzecia nie jest w stanie powiązać zachowania użytkownika z konkretną osobą.

g) Jak ogólnie można zablokować umieszczanie plików cookie?

Użytkownik może też na stałe lub na jakiś czas zablokować ogólne umieszczanie plików cookie poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki (proszę kliknąć w tym miejscu, aby uzyskać dalsze informacje). Jeżeli użytkownik odpowiednio skonfiguruje przeglądarkę, może się okazać, że nie będzie już w stanie korzystać ze wszystkich oferowanych przez nas usług i funkcji. Każdą przeglądarkę można ustawić tak, żeby ogólnie odrzucała wszystkie pliki cookie. Jeżeli klient chce uniemożliwić umieszczanie plików cookie, powinien zapoznać się z instrukcjami technicznymi.

5. Stosowanie tzw. wtyczek społecznościowych

W witrynie tego serwisu znajdują się wtyczki społecznościowe („SocialPlugins”) sieci społecznościowej www.facebook.com prowadzonej przez Facebook Inc., 1601 S.California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Funkcje rekomendacji w serwisie Facebook, takie jak „Lubię to!”, „Udostępnij”, „Live Stream” i pola komentarzy to przykłady tzw. wtyczek społecznościowych. Funkcje te są stale rozwijane przez firmę Facebook. Wtyczka taka jest wyraźnie oznaczona logo Facebooka (np. za pomocą białego „f” na niebieskim kwadracie lub znaczka „kciuki do góry”) lub dopiskiem „Wtyczka społecznościowa Facebook”. Kiedy użytkownik wchodzi na odpowiednią stronę, która zawiera tzw. wtyczki społecznościowe, jego przeglądarka łączy się bezpośrednio z serwerami Facebooka. Jeżeli użytkownik jest zarejestrowany w Facebooku i zalogowany do swojego konta, Facebook dostaje informację, że użytkownik wszedł na daną stronę. Jeśli następnie użytkownik aktywnie skorzysta z tzw. wtyczki, np. klikając przycisk „Lubię to!” lub „Udostępnij”, albo wpisując komentarz na odpowiedniej stronie, odnośne informacje są przekazywane przez przeglądarkę bezpośrednio do firmy Facebook i tam są wykorzystywane. Aby uniemożliwić zbieranie powyższych informacji przez Facebook podczas wejścia do określonej witryny, użytkownik powinien uzyskać informacje na ten temat w witrynie Facebooka lub powinien wylogować się z Facebooka przed wejściem na stronę z wtyczką społecznościową. Ponadto użytkownik powinien usunąć ze swojej przeglądarki wszelkie dotychczasowe pliki cookie Facebooka.

Informacje na temat celu i zakresu zbierania danych oraz ich późniejszego wykorzystania przez firmę Facebook, a także odnośnych praw i możliwości konfiguracji w celu ochrony prywatności, można uzyskać na stronie Facebooka poświęconej ochronie danych. Należy zaznaczyć, że jak dotąd Facebook stale rozwija sieć społecznościową i zamieszcza informacje na temat wykorzystania odnośnych danych. Na stronach niniejszego serwisu internetowego stosuje się wtyczki społecznościowe Google +1 z sieci społecznościowej Google Plus, które są obsługiwane przez Google. Przycisk można rozpoznać po oznaczeniu „+1” na białym lub kolorowym tle. Po wejściu na stronę naszego serwisu zawierającą taki przycisk, przeglądarka komputera połączy się bezpośrednio z serwerami Google. Zawartość „+1” jest przesyłana bezpośrednio z Google do przeglądarki i osadzana na stronie internetowej. W związku z tym nie mamy wpływu na zakres danych zbieranych przez Google za pomocą tego przycisku. Według firmy Google, bez kliknięcia na ten przycisk nie są zbierane żadne dane osobowe. Dane te, włącznie z adresem IP, są zbierane i przetwarzane tylko w odniesieniu do zalogowanych członków społeczności. Członek Google Plus, który nie chce, aby firma Google zbierała dane na jego temat poprzez nasz serwis i łączyła je z jego danymi członkowskimi przechowywanymi przez Google, powinien wylogować się z Google Plus przed wejściem na naszą stronę. Informacje na temat celu i zakresu zbierania danych oraz ich późniejszego wykorzystania przez firmę Google, a także odnośnych praw i możliwości konfiguracji w celu ochrony prywatności, można znaleźć w zasadach ochrony danych dla przycisku „+1”: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html oraz w odpowiedziach na często zadawane pytania w bit.ly

6. Brak odpowiedzialności za partnerskie witryny internetowe i zasady ochrony danych

Strony internetowe SG zawierają łącza do różnych partnerów i współpracowników, którzy sami oferują usługi tele-mediów, w szczególności strony internetowe. Zazwyczaj mają oni własne zasady ochrony prywatności. SG nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za zasady, które nie są związane z SG. Z odnośnymi zasadami ochrony danych należy się zapoznać bezpośrednio w tych witrynach internetowych.

7. Bezpieczeństwo danych

SG stosuje wszelkie uzasadnione, rozsądne oraz dostępne środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczne zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie danych dotyczących użytkowników. Aby uniemożliwić nieuprawniony dostęp lub bezprawne ujawnienie danych i zapewnić prawidłowość i zgodne z prawem wykorzystanie tych danych, SG wprowadziła odpowiednie procedury techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia i ochrony danych zbieranych przez SG w internecie. Niemniej jednak, SG nie może przyjąć odpowiedzialności za ujawnienie danych dotyczących użytkowników w wyniku błędu transmisji danych lub nieuprawnionego dostępu osób trzecich. SG stara się obsługiwać dane osobowe użytkowników w sposób odpowiedzialny, w szczególności chronić dane i prywatność użytkowników.

8. Informacje / wskazówki

Więcej informacji i wskazówek na temat ochrony danych można uzyskać od firmy SG pod adreseme-mail datenschutz@p7s1games.net.

9. Zmiana zasad ochrony danych

SG zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Zasad ochrony danych w dowolnym momencie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych. W razie wyrażenia zgody podczas rejestracji na niniejsze Zasady ochrony danych, SG zobowiązuje się do poinformowania użytkownika w należyty sposób o wszelkich późniejszych zmianach niniejszych Zasad.

Data: 20 lutego 2014 r.

Informacje techniczne

Aby zablokować pliki cookie:

Internet Explorer:

Menu Narzędzia – Opcje internetowe
karta „Prywatność”: kliknij przycisk „Witryny…”

Wpisz tekst „http://browsergamez.com” w polu „Adres witryny sieci Web:” i potwierdź, klikając przycisk „Zablokuj”. Przeglądarka nie będzie już korzystać z żadnych plików cookie dla witryny „http://browsergamez.com”, ale nie będzie to mieć wpływu na inne strony internetowe.

Mozilla Firefox:

Narzędzia – Opcje
część „Prywatność”: Historia
wybierz opcję: będzie używał ustawień historii użytkownika
Kliknij przycisk „Wyjątki”

Wpisz tekst „http://browsergamez.com” w polu „Adres witryny sieci Web:” i potwierdź, klikając przycisk „Zablokuj”. Przeglądarka nie będzie już korzystać z żadnych plików cookie dla witryny „http://browsergamez.com”, ale nie będzie to mieć wpływu na inne strony internetowe.

Chrome:

Otwórz menu Chrome menu (symbol w prawym górnym rogu przeglądarki)
Wybierz „Ustawienia”
U dołu kliknij „Pokaż ustawienia zaawansowane…”
W sekcji „Prywatność“ otwórz „Ustawienia treści…”

W sekcji Pliki cookie otwórz „Zarządzaj wyjątkami…” i wpisz tekst „http://browsergamez.com” (bez cudzysłowów). Wybranie opcji „Blokuj“ uniemożliwia korzystanie z plików cookie z tej witryny, natomiast nie będzie to mieć wpływu na inne strony internetowe.